Vi på Atle har lång erfarenhet av att designa och
installera speciallösningar för ljud och bild, t ex dolda
installationer samt multiroom-lösningar.
Vi utför arbeten i hela Skåne.

Design by Atle
Box 30, 271 21 Ystad, Sweden.
Tel +46 (0) 708 67 07 07

Lars Johansson
Mob +46 (0) 708 67 07 07
[email protected]

Gå in på vår facebook-sida för att se mer om oss och våra installationer.